TƯ VẤN ĐO LƯỜNG

Cơ sở đo lường học P2
Cơ sở đo lường học P2

1301 Lượt xem

2.2.1 Đơn vị đo lường a/ Đơn vị cơ bản: là đơn vị có độ lớn được chọn độc lập với các đơn vị khác. Thí dụ đơn vị mét (m), giây (s),...  
Cơ sở đo lường học P1
Cơ sở đo lường học P1

1209 Lượt xem

Đại lượng đo được, gọi tắt là đại lượng, là thuộc tính của một hiện tượng, vật thể hoặc một chất có thể phân biệt được về mặt định tính và xác định được về mặt định lượng.  
Một số khái niệm trong hiệu chuẩn đo lường
Một số khái niệm trong hiệu chuẩn đo lường

328 Lượt xem

1.Tỉ lệ dung sai (Accuracy ratio) : Là tỉ lệ giới hạn dung sai của đối tượng được hiệu chuẩn với thiết bị chuẩn(thường kí hiệu là TAR) 2.Phép Hiệu chuẩn(calibration):  - Tập hợp các thao tác được thiết lập trong một điều kiện cụ thể, các mối quan hệ giữa các giá trị của số lượng được hiển thị bằng một thiết bị đo hoặc hệ thống đo lường, hoặc giá......
Thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng trong hiệu chuẩn
Thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng trong hiệu chuẩn

487 Lượt xem

Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn việc tham gia những chương trình thử nghiệm thành thạo cho các PTN được công nhận và các PTN có nhu cầu, với việc xem xét tổng thể các loại chương trình thử nghiệm thành thạo khác nhau do VILAS chỉ dẫn và việc diễn giải các hoạt động PTN được đánh giá như thế nào
Tìm hiểu về tỷ lệ độ không đảm bảo đo
Tìm hiểu về tỷ lệ độ không đảm bảo đo

266 Lượt xem

Quá trình hiệu chuẩn thường bao gồm việc so sánh T&ME với một tiêu chuẩn (thiết bị chuẩn) có các chức năng tương tự với độ chính xác cao hơn. Sự so sánh giữa độ chính xác của thiết bị được hiệu chuẩn (UUT) và độ chính xác của tiêu chuẩn(thiết bị chuẩn) được gọi là Kiểm tra Tỷ lệ  độ chính xác (TAR). Tuy nhiên, tỷ lệ này không xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng tiềm năng khác trong quá trình hiệu chuẩn.

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng