Hiệu chuẩn Agilent 34401A

Hiệu chuẩn Agilent 34401A

Hiệu chuẩn Agilent 34401A

34401

1.Selt-test : 1 loạt các chức năng tự test tự động, để kiểm tra thiết bị vẫn còn hoạt động không bị lỗi( cả phần cứng + Phần mềm) Thao tác: Giữ phím Shift và mở nguồn (khoảng 5 giây) Nếu kết quả PASS trên 90% thiết bị còn hoạt động tốt Nếu kết quả Fail màn hình sẽ hiển thị ERROR, chúng ta sẽ kiểm tra lại là ERROR nào, đề nghị sửa chữa và hiệu chuẩn lại.

2. Zero Offset Verification:
-Cấu hình : 6 ½ digit (Slow or fast)

– Kết nối như hình ( Low ohm therminal) Lưu ý là có phía trước và phía sau

Picture111

 

-Chọn chức năng kiểm tra và thay đổi thang đo theo bản ( Xem Manual)

Luu Ý: Chọn terminal điện trở thấp ( có terminal chuyên dụng cho zero offset test)

Phải kiểm tra cả trước và sau

3. Kiểm tra Điện áp DC ( theo data form, Manual)

Picture112

 

  1. Kiểm tra điện trở ( theo data form, Manual)
  2. Kiểm tra dòng DC ( theo data form, Manual)

Picture1122

 

  1. Kiểm tra điện áp AC ( theo data form, Manual)

    -AC Filter Slow

 Lưu ý: Tại tần số 50kHz kết quả có thể Fail

  1. Kiểm tra dòng AC
  2. Kiểm tra tần số

 Luu Ý: dùng Coaxial Cable

Hiệu chỉnh lại thiết bị Hiệu chuẩn Agilent 34401A

1.Hiệu chỉnh zero

Lưu Ý: Không được tắt máy trong quá trình Adjust, vì tất cả dữ liệu adjust sẽ mất

-Chọn DCV và cắm Short

-Chọn Front/Rear

-Mở Menu ( Shift và dùng phím < > để chọn chức năng) chọn F: CAL

-Sử dụng nút  ∨  để chọn 2: CALIBRATE

-Sử dụng nút  ∨ để chọn Parameters và cài đặt giá trị 000.0000mV

-Thực hiện lệnh bằng nút Auto/Man ( Enter)

-Lặp lại các bước tương tự cho các chức năng khác

Hiệu chuẩn Agilent 34401A

  1. Hiệu chỉnh các chức năng khá

– Tương tự

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>